Kalendarz imprez

NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY
LATO 2024

U10

U12, U14

U16


Objaśnienia do kalendarza

Kategorie wiekowe:

Zazwyczaj jest tak, że zawodnicy młodszych kategorii nie mogą startować w kategoriach wyższych, chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej. Np w sztafetach U14 nie mogą startować zawodnicy z kategorii U12.

Start poza konkursem "PK"

Podczas niektórych zawodów dopuszcza się start zawodników w innych niż regulaminowe kategorie wiekowe (częsta praktyka na zawodach "Ligi Młodzików"). Pozwala to zawodnikom innych kategorii wiekowych wziąć udział w zwodach, zrobić wynik do tabel, ale nie zdobywają medali.