Dokumenty

20240122 Statut Kaszubskiego Klubu Sportowego SFORA.pdf

Statut Klubu

Licencja_Klubowa_KKS Sfora Bojano_2022.pdf

Licencja PZLA

Deklaracja przystąpienia do klubu - nieletni Paribas.pdf

Deklaracja przystąpienia do klubu
dzieci

Deklaracja przystąpienia do klubu - pełnoletni.pdf

Deklaracja przystąpienia do klubu
dorośli